Zhoršení léčby diabetiků nehrozí

shutterstock_104609774

27.6.2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna zaznamenala v posledních dnech vlnu dotazů, týkajících se péče o nemocné s cukrovkou. Desítky pacientů se na pojišťovnu obrátily s tím, že podle jejich lékařů se má v dohledné době zhoršit péče o diabetiky – podle těchto fám hrozí dramatické zvýšení doplatků za tzv. inzulínová analoga. VZP zjistila, že se tyto nesmysly šíří i mezi částí lékařů-diabetologů a diskutuje se o nich dokonce i uvnitř České diabetologické společnosti. Pojišťovna proto považuje zadůležité klienty i poctivé lékaře veřejně uklidnit, že zhoršení léčby diabetiků v žádném případě nehrozí.

 Inzulínová analoga jsou moderní léčivé přípravky. Doposud za ně pacienti dopláceli řádově desítky korun za jedno balení. Podle fám, které se v poslední době šíří, by po takzvané zkrácené revizi úhrad, kterou zahájil Státní ústav pro kontrolu léčiv, dopláceli diabetici za stejné léky až 600 korun, nebo by se museli spokojit s přípravky méně kvalitními. Šiřitelé poplašných zpráv to dávají za vinu VZP, protože dala ke zkrácené revizi úhrad podnět.

Následující argumenty nicméně mohou všechny uklidnit:

1)    VZP požádala o zkrácenou revizi na základě cenových referencí. Zjistili jsme, že v zahraničí jsou stejné léčivé přípravky výrazně levnější. Vzhledem k tomu, že VZP má povinnost nakládat s prostředky z veřejného zdravotního pojištění s péčí řádného hospodáře, měli jsme de facto povinnost zkrácenou revizi navrhnout. Není důvod, aby v České republice inkasovaly farmaceutické firmy z veřejného zdravotního pojištění za stejné přípravky výrazně více peněz než v cizině, zbytečně tak zatěžovaly celý zdravotní systém a samy si díky tomu násobily zisky. V důsledku toho by se pak nedostávaly peníze na léky a péči o ty, kdo ji nezbytně potřebují.

2)    Zdražení tzv. inzulínových analog pro pacienty, o kterém se v posledních dnech spekuluje, je naprosto nereálné. Na základě našich dlouhodobých zkušeností z toho, jak zkrácené revize zafungovaly u jiných lékových skupin, můžeme tvrdit, že žádné významné zdražení nepřijde. Naopak – farmaceutické firmy upraví svoji cenovou politiku, protože v opačném případě by se připravily o trh. Stejný princip už umožnil VZP ušetřit u jiných lékových skupin stovky milionů, aniž by to pocítili pacienti.

3)    Pokud by se nicméně ukázalo, že v konkrétním případě drží i po provedení revizí všechny firmy na trhu stejné vysoké ceny, bylo by vhodné, aby se celou věcí zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zjistil, zda se nejedná například o kartelovou dohodu. VZP by mohla takové šetření iniciovat.

4)    Posoudit, zda jsou inzulínová analoga zaměnitelná za jiné přípravky, není v kompetenci VZP. VZP pouze navrhla zkrácenou revizi a bylo na SÚKL, aby posoudil mimo jiné i uvedené odborné hledisko. K tomuto účelu je SÚKL zřízen      a má adekvátní pravomoci.

5)    SÚKL u uvedené lékové skupiny bez ohledu na žádost VZP spustil hloubkovou revizi – tu musí provádět ze zákona jedenkrát za tři roky. Tak jako tak by tedy SÚKL dospěl k tomu, že je vhodné upravit úhrady inzulínů a provedl by totéž, co udělal na základě žádosti VZP o zkrácenou revizi.

6)    VZP nemůže při nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění podléhat nátlaku soukromých firem ani nejrůznějších lobbistických skupin, které jsou na výši úhrad a cenách léků (ať již přímo či nepřímo) zainteresovány. Rozhodující pro VZP je zájem šesti milionů klientů. Těch se úprava úhrad inzulínů nijak nedotkne.

 Mgr. Oldřich Tichý

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Diabetes v otázkách a odpovědích, Život s diabetem.