Cukrovka a těhotenství

První otázkou, kterou ženy s diabetem řeší je, zda otěhotnět? Důležitým předpokladem je, aby těhotenství bylo plánované. Schopnost otěhotnět je u diabetiček 1. i 2. typu jen nevýznamně nižší než u ostatních žen. Genetické vyšetření obou partnerů je výhodné již v rámci péče před otěhotněním. Nejprve probíhá formou podrobného pohovoru s genetikem. Ten určí, zda by byla […]

Diabetická dieta v těhotenství 2

Složené sacharidy V naší stravě se objevují i složené cukry. Nejčastěji jsou označovány následujícími přesnými i méně přesnými názvy: polysacharidy, složené sacharidy, pomalé glycidy, uhlohydráty, škroby. Složené sacharidy mají složitější chemickou stavbu, jejich trávení a vstřebávání tedy trvá delší dobu a koncentrace cukru v krvi roste pomaleji. Těchto cukrů smí těhotné diabetičky sníst jen určité […]

Diabetická dieta v těhotenství

Diabetická dieta v těhotenství   Základem léčby každého typu cukrovky, tedy i cukrovky vzniklé v těhotenství, je diabetická dieta a s ní spojená režimová opatření. Bez jejího co nejdůslednějšího dodržování nelze cukrovku nikdy správně léčit. Základním předpokladem úspěšné léčby diabetu je pravidelný denní režim, a s tím související pravidelný přísun potravy. Potrava musí být rozdělena nejméně do […]