Chřipka a cukrovka

 čajNastalo období zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění, proto se budeme dnes věnovat této problematice. U diabetiků je obranyschopnost těla snížená hlavně tam, kde pacient nemá svoji chorobu plně pod kontrolou. Jsou-li vyšší hladiny cukru v krvi, je organismus náchylnější k infekci. Průběh jakéhokoliv infekčního onemocnění je u diabetika i při správné léčbě vždy komplikovanější a delší. O to větší význam má prevence.

Jak tedy chřipce předcházet?

1. Dodržovat diabetickou dietu a ostatní léčebná opatření

Čím blíže budou hladiny cukru v krvi normálním hodnotám, tím bude menší riziko onemocnění chřipkou. Cílové hodnoty, jichž je třeba dosáhnout, určí náš ošetřující lékař podle typu cukrovky, věku, pohlaví, celkového zdravotního stavu.

2. Provádět pravidelná měření

Pokud je pacient vybaven glukometrem, je třeba pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi. V ostatních případech je účelné sledovat přítomnost cukru v krvi nebo moči pomocí diagnostických proužků. Jak často tato měření provádět určí váš ošetřující lékař.

3. Vyhýbat se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí

Chřipka se šíří kapénkovou infekcí tedy vzduchem od nakaženého jedince. U pacientů v produktivním věku obvykle nelze toto jednoduché uskutečnit.

4. Očkování proti chřipce

Nemocní cukrovkou jsou z hlediska výskytu chřipkových onemocnění rizikovou skupinou obyvatel. Tyto pacienty je možné očkovat proti virům chřipky, jejichž výskyt se v daném roce očekává. Očkování se provádí na podzim. Diabetik musí požádat svého ošetřujícího lékaře o očkování včas.

5. Chránit se před prochlazením a dbát na dostatečný přísun vitamínů

Prochlazení a nedostatek vitamínů činí člověka vnímavějšího k infekčním onemocněním. Nejlepším zdrojem vitamínů, zejména vitamínu C, je syrová zelenina a ovoce. Tam, kde nelze zajistit dostatečný přísun vitamínů v potravě, přistupujeme k podávání vitamínových preparátů.

Jak postupovat, když chřipka již propukla?

1. Chřipku nepřecházet

Objeví-li se u diabetika, přes veškerou opatrnost příznaky chřipkového onemocnění, je nebezpečné nemoc přecházet. Jak bylo naznačeno výše, mohly by se u diabetika rychle rozvinout závažné komplikace. Riziko jejich vzniku je dvakrát vyšší než u zdravé osoby stejného věku. Mimoto se nemocný stává zdrojem infekce pro své okolí. Přecházení chřipky není hrdinství, ale nezodpovědnost a bezohlednost vůči sobě i druhým. Nutný je klid na lůžku, případně podávání léků snižujících horečku, vitamínu C. Má-li pacient chřipku a přitom je objednán na kontrolu ke svému diabetologovi, bude vhodnější odložit ji na dobu, až bude zdráv. Případné problémy, které se mohou v průběhu nemoci objevit, lze probrat s lékařem telefonicky.

2. Dostatečný příjem tekutin

Při chřipce i jiných onemocněních se hladiny cukru v krvi většinou zvýší. Překročí-li množství cukru v krvi, tzv. ledvinný práh, cukr začne odcházet z těla močí. Při tom s sebou strhává vodu. Tak se vytvoří větší množství moči, než je nutné. Ztráty vody močí i pocením je třeba pečlivě doplňovat. Je nezbytné pít alespoň 3 litry tekutin denně. Vhodné jsou bylinkové čaje, černý či zelený čaj, minerální vody, voda ochucená citronem, káva z melty apod. Nápoje by měly být samozřejmě neslazené nebo slazené umělým sladidlem.

3. Provádět pravidelná měření

Jak často se v tomto případě měřit? Je účelné změřit se hned na počátku onemocnění. Buď glukometrem, má-li ho diabetik k dispozici, nebo diagnostickými proužky pro měření cukru z krve nebo moči. Je třeba zároveň sledovat přítomnost ketolátek v moči. Dále pak postupovat podle naměřených hodnot. Jestliže jsou vyšší, než je stanovený léčebný cíl, nebo jsou v moči ketolátky, je nutná telefonická konzultace s ošetřujícím lékařem (diabetologem). Jsou-li ketolátky v moči a pacient zvrací, je nezbytná okamžitá hospitalizace.

4. Co nejpřesněji dodržovat léčebná opatření

Je třeba si uvědomit, že jakákoliv nemoc vyvolává v organismu stresovou reakci, při které se vylučují hormony působící opačně než inzulin. Játra uvolňují cukr, přes jeho vysokou hladinu přítomnou v krvi. Zvyšuje se také odolnost tkání vůči účinkům inzulinu. Buňky svalové, jaterní a tukové nemohou bez dostatečného účinku inzulinu získávat energii z cukru. Začnou štěpit tuky, a tak mohou vznikat v těle ketolátky. Jejich kyselý charakter prohlubuje rozvrat látkové přeměny.

I když při chřipce pacient méně jí, bude pravděpodobně potřebovat stejnou nebo vyšší dávku inzulinu. Jestliže k léčbě cukrovky stačila doposud dieta nebo antidiabetické léky, může se stát, že bude na přechodnou dobu třeba aplikovat inzulin. Úpravu léčebného režimu při chřipce je nezbytné provádět vždy po poradě se svým diabetologem nebo lékařem, který vaši cukrovku léčí.

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

 

Posted in Diabetes v otázkách a odpovědích, Život s diabetem.