Diabetologická centra

Centrum diabetologie — IKEM Praha
Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel.: 261 364 101
Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
III. interní klinika
Adresa: U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 463
Koordinátor: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
II. interní klinika
Adresa: Šrobárova 50, 100 42 Praha 10
Tel.: 267 161 111
Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
pediatrická část: II. dětská klinika
Adresa: Šrobárova 50, 100 42 Praha 10
Tel.: 267 163 726
Koordinátor: prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.

Ústřední vojenská nemocnice, Interní klinika 1. LF UK,
Diabetologické centrum
Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Tel.: 973 208 404
Koordinátor: MUDr. Svatopluk Solař

Fakultní nemocnice Motol
pediatrická část: II. dětská klinika
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 — Motol
Tel.: 224 432 001
Koordinátor: prof. MUDr. Jan Lebl, DrSc.
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Fakultní nemocnice Motol
část pro dospělé: I. interní klinika
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 — Motol
Tel.: 224 434 001
Koordinátor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno — II. interní klinika
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 181 111
Koordinátor: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno–Bohunice
Interní klinika
Adresa: Jihlavská 20, 639 00 Brno
Tel.: 532 233 803
Koordinátor: MUDr. Jana Bělobrádková

Nemocnice Milosrdných bratří — Pediatrická část
Adresa: Polní 3, 639 00 Brno
Tel.: 532 299 224
Koordinátor: MUDr. Ludmila Brázdová

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Gerontometabolická klinika
Adresa: Sokolská 408, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 785
Koordinátor: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Pediatrická část: Dětská klinika
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 427
Koordinátor: doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.

Fakultní nemocnice Olomouc
část pro dospělé: II. interní klinika
Adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 585 851 111
Koordinátor: MUDr. Věra Loyková

Fakultní nemocnice Olomouc
pediatrická část: Dětská klinika
Adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 585 854 428
Koordinátor: MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc.

Fakultní nemocnice Ostrava — Interní klinika
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 372 511
Koordinátor: MUDr. Radka Benešová

Vítkovická nemocnice — Interní oddělení
Adresa: Zalužanského 15, 753 84 Ostrava
Tel.: 595 633 228
Koordinátor: MUDr. Jiří Heinrich

Fakultní nemocnice Plzeň
část pro dospělé: I. interní klinika
Adresa: Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Tel.: 377 103 518
Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Fakultní nemocnice Plzeň
Pediatrická část: Dětská klinika
Adresa: Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Tel.: 377 104 682
Koordinátor: MUDr. Renata Pomahačová

Nemocnice v Českých Budějovicích — Interní oddělení
Adresa: B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Tel.: 387 871 111
Koordinátor: MUDr. Lenka Dohnalová

Nemocnice Karlovy Vary — Interní oddělení
Adresa: Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
Tel.: 353 115 483
Koordinátor: MUDr. Gita Markofová

Nemocnice v Liberci — Interní oddělení
Adresa: Husova 10, 460 63 Liberec
Tel.: 485 312 434
Koordinátor: MUDr. Jindřiška Vejrychová

Masarykova nemocnice Ústí n. Labem — Interní oddělení
Adresa: Pasteurova 9, 401 13 Ústí n. Labem
Tel.: 477 112 640
Koordinátor: MUDr. Věra Vyleťalová

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín
Interní klinika IPVZ
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel.: 577 210 864
Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Nemocnice Jihlava
Interní oddělení — Diabetologické centrum
Adresa: Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
Tel.: 567 157 227
Koordinátor: MUDr. Michal Policar

Převzato z Pomocníka diabetologa 2013, nakladatelství GEUM