Nechte si změřit hladinu krevního cukru včas

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2)

Čím dříve diabetes 2. typu odhalíte a začnete s léčbou, tím více snížíte riziko nástupu pozdních komplikací diabetu. Vyšetření je zdarma, v rámci preventivní prohlídky u lékaře.

 

zelenina

Podstatou diabetes mellitus 2. typu je tzv. inzulinová rezistence.  Inzulinová rezistence je stav, kdy tkáně (především svalová a tuková)  nejsou dostatečně citlivé na inzulin.

Inzulin je v těchto tkáních zodpovědný především za vstup glukózy do buněk. Umožňuje její přeměnu na energii a zprostředkovaně snížení její koncentrace v krvi.

Inzulinovou resistencí rozumíme sníženou citlivost tkání na inzulin.

Pokud se u člověka začne projevovat inulinová rezistence, potřebuje ke zpracování glukózy více inzulinu než u zdravého člověka.  Zvýšenou inzulinovou rezistenci nacházíme u pacientů s metabolickým syndromem již v relativním mládí a pokud se vyvíjí toto onemocnění obvyklým způsobem, tkáň je citlivá stále méně na inzulin a slinivka břišní ho vyplavuje více a více. V určitou chvíli se však kapacita vzniku inzulinu ve slinivce dostane na hranici svých možností a další zvýšení inzulinové resistence již není schopno pokrýt navýšením produkce inzulinu. V tuto chvíli je možné změřit u pacienta zvýšené hladiny cukru v krvi.

Neklamné příznaky hyperglykémie:

  • neustálá žízeň
  • zvýšené močení
  • stálá únava
  • chřadnutí organismu
  • dlouhé léčení běžných poranění
  • opakované záněty

Pokud tento stav trvá delší dobu, zvýšená hladina cukru (hyperglykémie) začne nenávratně poškozovat vnitřní cévy a orgány. Postupně dojde k tzv. pozdním komplikacím diabetu.

Oční komplikace (diabetická retinopatie): podstatou je poškození drobných cév oční sítnice, kde skrze méněcennou stěnu dochází k úniku součástí krevní plasmy a posléze i krve do sklivce. Pokročilé změny mohou vést až k úplné slepotě. Diabetes je celosvětově zodpovědný za největší procento nevidomých pacientů.

Neurologické komplikace (diabetická polyneuropatie): dochází k poškození nervových vláken, zejména periferních nervů, což po delší době může vést ke ztrátě kožní citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale i k velmi nepříjemným bolestivým projevům (pálení, brnění)

Poškození ledvin (diabetická nefropatie): výsledkem poškození struktur filtrační membrány ledvin je její zvýšená prostupnost pro bílkoviny a postupné zhoršování ledvinných funkcí, které mohou vyústit až v ledvinové selhání a nutnost doživotní pravidelné hemodialýzy (čistění krve pomocí přístrojů v nemocničním zařízení) či transplantaci ledvin.

Poškození velkých cév (ischemická choroba): nepatří mezi klasické specifické komplikace diabetu. Nicméně diabetici jsou oproti ostatní populaci daleko více ohroženi rozvojem aterosklerotických změn, které jsou zodpovědné jak za mozkové mrtvice, tak za ischemickou chorobu srdeční s vyšším rizikem infarktu myokardu i za ischemickou chorobu dolních končetin, vedoucí často k zánětlivým defektům ohrožujícím končetinu amputací.

Léčba DM 2 spočívá v úpravě životního stylu – zvýšení pohybové aktivity a snížení příjmu energie z potravin. Pokud člověk s DM 2 dodržuje doporučená režimová opatření, je možné rozvoj DM 2 velmi zpomalit či dokonce zastavit.

Pokud k úpravě stavu nedojde, je třeba začít léčbu perorálními antidiabetiky či podávat inzulin injekční formou.

 

Posted in Diabetes mellitus 2.typu, Léčba, Léčba diabetu.