Na kolik diagnostických proužků má nárok diabetik a od jakého množství podléhají schválení revizním lékařem?

Preskripce a úhrada diagnostických proužků podléhá bez ohledu na věk pacienta schválení revizním lékařem od množství 400 kusů za rok.

glukometr_obr

Maximální množství hrazených proužků je 1 000 kusů za rok, výjimkou jsou případně jen děti do 18 let věku a těhotné diabetičky, u kterých může revizní lékař pojišťovny souhlasit s úhradou až 1 800 proužků za rok. Tyto zdravotnické prostředky vždy předepisuje odborný lékař – diabetolog.

Počty diagnostických proužků na stanovení glukózy v krvi i režim jejich předepisování je stanoven v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně v jeho oddílu C – Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Zde je uvedeno, že max. 400 ks za rok předepisuje pacientovi diabetolog (plně hrazeny jsou do max. 3 200 Kč za 400 ks), vyšší počet musí vždy navíc schválit revizní lékař. Maximálně 1 000 ks za rok je možno předepsat pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou (do 8 000 Kč za 1 000 ks) a maximálně 1 800 ks za rok pro pacienty do 18 let a pro těhotné diabetičky (do 14 400 Kč za 1 800 ks).

Aktuální Metodika VZP ještě doplňuje možnost předepsat i diabetikovi, který je léčen jen perorálními antidiabetiky (tedy léky na cukrovku, které se podávají ústy), až 100 proužků za rok do celkové výše 800 Kč. Limit do 400 kusů za rok (do celkové výše 3 200 Kč) je pro pacienty léčené inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně.

Mgr. Oldřich Tichý

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

23.6.2014

 

 

Posted in Léčba diabetu.