Technologie v Diabetologii

V minulých dnech se v Darové konal 18. ročník konference Technologie v diabetologii. Počasí bylo poněkud anglické – kromě sobotního dopoledne bylo ve znamení deště a mlhy. Ani to moc nevadilo, protože v nabitém programu nebylo příliš prostoru k otálení. Zde je několik málo poznámek z programu, přednášek a posterů.

 rthn

Aplikace inzulinu: jet injector

Alternativou klasické aplikace inzulinu pomocí stříkaček či per je tzv. jet injector. Jedná se o produkt, který pomocí vysokéhotlaku protlačí inzulin rychlostí 100 m/s skrz kůži do podkoží. Jeho nevýhodou je možná tvorba podlitin v místě aplikace. Výhodná je naopak lepšífarmakokinetika podaného inzulinu – vrchol působení inzulinu nastane podstatně dříve než při použití inzulinových per, a to až o 40 minut.

 rfrf

Pegylované inzuliny

O pegylovaných inzulinech bylo krátce psáno již v tomto článku. Prezentován byl v zimě na ATTD konferenci a čas od času se v médiích připomenou pokroky jeho vývoje. Nemá smysl zabíhat do detailů o chemické struktuře inzulinu, stačí vědět, že pegylace znamená navázání molekuly PEG na inzulin, díky čemuž se kolem inzulinu hromadí voda a celá molekula se zvětší. Umí se také poskládat do určitých struktur. Výsledkem těchto změn je výrazné prodloužení jeho účinku – na cca 42 hodin. PEGylované inzuliny se tedy budou řadit do skupiny ultra-dlouhých insulnových analog.

Degludec – nový ultra-dlouhý inzulin

O Degludecu bylo již psáno mnoho, např. odkaz zde, zde či zde. Na konferenci byla prezentována studie, v níž byly tři skupiny pacientů s diabetem 2. typu. Jedna skupina si aplikovala inzulin glargin, druhá si aplikovala degludec a třetí skupina si aplikovala také degludec, ovšem v nepravidelných intervalech. Simulovali tak situaci, kdy si diabetik zapomene píchnout dlouhý inzulin a aplikuje si jej opožděně. Časové intervaly mezi jednotlivými aplikacemi byly v rozmezí 8-40 hodin, tedy poměrně extrémní. Aplikace degludecu v nepravidelných intervalech byla bezpečná, inzulin „držel“ po celou dobu. Inzulin Degludec se bude používat i u nás..

01 darova2013W

Kanyly – teflonové nebo kovové?

Zajímavou informací na posteru věnujícím se tomu, jaké kanyly lidé s diabetem používají, byla preference kovových kanyl u určité části lidí. Kovové kanyly preferují spíše muži, sportující diabetici a též lidé s nedostatkem teflonových kanyl. Nejčastějšími důvody pro odmítání kovových kanyl je strach z bolesti a nechuť kanyly přepichovat už po 2 dnech. Navíc, mnoho diabetiků si zvykne na určitý typ kanyl a neradi zkouší jiné. Výhodoukovových kanyl je to, že se nemohouzalomit (nebo spíše je velmi těžké je zalomit/ohnout, i když to teoreticky také lze) a méně poškozují podkoží.

Komplikace léčby inzulinovou pumpou

Tento poster informoval o nejčastějších komplikacích léčby pumpou a chyb, které s nimi mohou být spojeny. Kromě klasické hypo a hypeglykémie, případně ketoacidózy způsobené poruchou dodávky inzulinu je závažným problémem lipodystrofie vznikající v místě opakovaného vpichu kanyly – je nutností střídat místa vpichu a starat se o místo vpichu (začněme například desinfekcí), aby nedocházelo ke vzniku zánětu místa vpichu či nadměrnému poškozování kůže a podkoží.

Opakované používání zásobníků je zlozvyk, který zvyšuje riziko poruchy dodávky inzulinu, jeho znehodnocení (viz článek), případně i poškození pumpy. Zásobníky jsou jednorázové a neměly by být používány opakovaně. Problémem jsou samozřejmě doplatky na zásobníky, ale na druhou stranu – stojí to za riziko vzniku problémů?

Kontinuální monitorace glykémie – kdo jichce a kdo ne?

Poster původem z pražského IKEMu se zabýval tím, kdo odmítá používání CGM senzoru. Pacienti, kteří senzor odmítali – tzv. odmítači – byli vyššíhověku, měli diabetes delší dobu a méně se měřili glukometrem.

SGLT2 inhibitory – nový lék

Nová skupina léků pro diabetiky 2. typu, případně i pro diabetiky 1. typu (na což právě probíhá studie). Více o nich např. zde. O jejich možném využití u diabetu 1. typu byla řeč už na červnové konferenci Americké diabetické asociace – info z ADA konference zde a zde. Přednáška na Technologiích v diabetologii shrnula všechny známé informace o této nové skupině léků od jejich historie (nápad vychází z přírodní látky zvané floridzin, která byla získána z jabloní) po výhody (snížení glykovaného hemoglobinu, snížení tělesné hmotnosti, snížení krevního tlaku, mechanismus působení je nezávislý na inzulinu…) a možné nevýhody použití (např. protože působí v ledvinách, nutným předpokladem jejich použití jsou funkční ledviny).

 01 darova2013W

Inzulin Glargin a riziko vzniku rakoviny

Evropská léková agentura i Státní ústav pro kontrolu léčiv vydali oficiální stanoviska k této otázce. Originální zdroje si můžete prohlédnout zde a zde, případně komentář na serveru Medscape.  Závěr je takový, že existující data (počet hodnocených pacientů z několika studií je přes 300 000) neukazují zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění při používání inzulinu glargine (Lantus) a není ani znám mechanismus, kterým by se tak mohlo dít. Rovněž ani data z laboratorních experimentů nepozorovala vznik rakoviny. Tedy dobrá zpráva.

01 darova2013W

Diabetes a sport – co jenového?

Po prodělané hypoglykémii je při cvičení menší odpověď katecholaminů. To znamená, že diabetik, který před sportem prodělal hypoglykémii, bude mít vyšší riziko vzniku další hypoglykémie při sportu či po něm. Při sportování je třeba nezapomínat na riziko vzniku pozdní hypoglykémie. Ta vzniká i mnoho hodin po fyzické aktivitě v době, kdy si organismus doplňuje spotřebované zásobní sacharidy (glykogen) z glukózy v krvi.

Jaké jsou možnosti snížení rizika hypoglykémie v souvislosti se sportem? Kromě úpravy dávek bazálního či bolusovéhoinzulinu a dojídání se sacharidy to může být i (rozumná) konzumace kofeinu či zařazení krátké vysokointenzivnífyzickéaktivity (sprint, intensivní posilování apod.), která „vyburcuje“ stresové hormony a udrží glykémii výše.

Jsou naopak situace, kdy při sportu či po něm jdouglykémienahoru. Může to být při anaerobním – resistenčním tréninku, při závodech a soutěžích (zde se uplatňuje stres) případně při sportování s odpojenou inzulinovou pumpou. Jedno z řešení je podání maléhobolusu před anebo po sportu, v případě dlouhých zápasů klidně i při něm (když se inzulinová pumpa připojí na podání malého bolusu a pak zase sundá). Předpokladem je ale časté měřeníglykémie a nepodávání bolusů „naslepo“.

Závěrem – glykémie při sportu nezávisí pouze na druhuzátěže (anaerobní vs. aerobní) a na její délce. Glykémie ovlivní hladinainzulinu, zásoby sacharidů v těle (známé carbohydrate-loading před maratony apod.), dobasportování (někteří diabetici potřebují menší úpravy režimu při sportu brzy ráno, kdežto při fyzické aktivitě odpoledne a večer jsou hypoglykémií ohroženi více) a doba od posledního jídla. Dále má zásadní vliv trénovanost jedince a to, zda se jedná o pro tělo známou či neznámoufyzickouaktivitu (např. trénovaný cyklista může snadno dostat hypoglykémii při veslování, protože se jedná o sport, na nějž není zvyklý a používá při něm jiné svaly…).Také hladina stresu, kontraregulační odpověď na zátěž či obecné věci jako únava jsou faktory, které s glykémií při sportu a po něm zahýbají.

Osobní zkušenosti a hlavně individuální plánování úpravy terapie v souvislosti s fyzickou aktivitou jsou nejlepší cestou k dobrým výsledkům. 

*

A na závěr již opravdu velmi stručně: 

Věděli jste, že…?

  • Nedávno vyšla nová kniha o diabetu 1. typu  – Léčba inzulinovou pumpou aneb Každodenní život rodiny Novákovy?

  • Každý rok onemocní cukrovkou 1. typu v České republice asi 250-300 dětí?

  • Glykemickávariabilita (lidově řečeno, jak moc glykémie „lítají“) je vedle glykovaného hemoglobinu další důležitý ukazatel kompenzace diabetu?

  • Nová verze Dexcom senzoruPlatinum G4 je povolená pro používání u dětí od 2 let?

  • Na inzulinové pumpy jsou k dostání barevné silikonové obaly od tří výrobců pump – Medtronic, Accu-Chek i Animas?

  • Existuje glukometr (Freestyle Optium), který měří i hladinu ketolátek v krvi?

  • Pumpa Dana R (Diabecare, MTE) se dá ovládat přes chytrý telefon – smartphone?

  • Lék metformin (nejčastěji používaný u diabetu 2. typu) by se měl vysadit před angiografickým vyšetřením a o jeho užívání by diabetik měl lékaře informovat před absolvováním PET vyšetření?

  • Děti diabetických matek jsou v prvních dnech života ohroženy vznikem hypoglykémie?

  • Americký herec TomHanks (Forrest Gump, Zelená míle, Šifra mistra Leonarda) má diabetes 2. typu?

Snad to není příliš informací najednou. Tři dny konference byly intenzivním zdrojem novinek a z diskusí nad jednotlivými tématy bylo zjevné, že by na mnohá z nich bylo třeba nejméně dvojnásobek času.

Klára Picková

01 darova2013W

Posted in Diabetes mellitus 1.typu, Léčba diabetu, Pro dospělé.