Cukrovka a těhotenství

První otázkou, kterou ženy s diabetem řeší je, zda otěhotnět?
Důležitým předpokladem je, aby těhotenství bylo plánované. Schopnost otěhotnět je u diabetiček 1. i 2. typu jen nevýznamně nižší než u ostatních žen.
Genetické vyšetření obou partnerů je výhodné již v rámci péče před otěhotněním. Nejprve probíhá formou podrobného pohovoru s genetikem. Ten určí, zda by byla užitečná i některá další vyšetření. V současnosti je mateřská úmrtnost i úmrtnost narozených dětí srovnatelná se zdravou populací. Péče o těhotné s diabetem v České republice je na stejné úrovni jako ve všech vyspělých zemích.

Kdy není těhotenství vhodné a kdy jej nelze ženě doporučit?
Informujte svého diabetologa i gynekologa o plánech na založení rodiny včas. Řiďte se jejich doporučeními. Pokud nejsou přítomny závažné pozdní komplikace cukrovky, zejména poškození ledvin, doprovázené snížením jejich funkce nebo těžké změny na oční sítnici, lze většinou těhotenství doporučit. Jednoznačně ovšem platí, že otěhotnět by nikdy neměly ženy s cévním postižením, zejména koronárních tepen na srdci. Těhotenství je pro takto nemocný organismus obrovskou zátěží, jenž přímo ohrožuje život pacientky.

Kdy je nejvhodnější doba pro početí dítěte?
Početí dítěte musí být naplánováno na dobu, kdy je žena optimálně metabolicky kompenzována. Hladiny cukru v krvi se musí maximálně blížit normálním hodnotám. Přísná pravidla pro kompenzaci je třeba dodržet po celé těhotenství.
Ženy zejména s cukrovkou 2. typu léčené léky na cukrovku (perorální antidiabetika), je nezbytné převést na léčbu inzulínem již před plánovaným otěhotněním.

Jaké zdravotní problémy nejvíce ohrožují plod?
Děti diabetických matek mají stále o něco vyšší procento vrozených vývojových vad. Opakovaně vysoké hladiny cukru v krvi a zejména ketoacidóza jsou prokázanou příčinou různých vývojových vad. Jsou také více ohroženy výskytem poporodních komplikací. Bývají to diabetická fetopatie, dále pak infekce po porodu, křeče a jiné neurologické obtíže.
Také opakovaně velmi nízké hladiny cukru v krvi (těžké hypoglykémie) mohou být pro plod nebezpečné.

Jaké menší zdravotní problémy mohou ženy diabetičky v těhotenství postihnout? (kůže, vlasy, nehty apod.)
Diabetes je často doprovázen chorobami štítné žlázy. Příznaky těchto onemocnění se mohou poprvé objevit v těhotenství nebo po porodu. Proto je nutné věnovat pozornost padání vlasů, suché kůži, únavě, zimomřivosti, zácpě, zhoršení paměti. Nebo naopak nesnášenlivosti tepla, nervozitě, bušení srdce, průjmům.
Ve druhém trimestru těhotenství se mohou vyskytnout typické potíže zhoršené přítomností diabetu, např. vaginální mykózy, infekce močových cest, pálení žáhy či brnění prstů, způsobené útlakem nervu v karpálním tunelu.
Je nezbytné včas na tyto potíže upozornit svého diabetologa či gynekologa.

Jaká vyšetření absolvuje žena navíc?
Porodnická sledování jsou u diabetiček častější než u zdravé populace. Ve specializovaných poradnách pro těhotné diabetičky budou tyto ženy sledovány v prvním a druhém trimestru dvakrát týdně a ve třetím trimestru obvykle jedenkrát týdně. Ultrazvukové vyšetření plodu rovněž bývá prováděno častěji. Kriteria pro vyhledávání vrozených vývojových vad jsou přísnější. U řady žen je indikován odběr plodové vody (amniocentéza) a její podrobné vyšetření.

Doporučuje se speciální jídelníček?
Základem léčby každé cukrovky je diabetická dieta. V těhotenství vzhledem ke snaze o téměř normální hladiny cukru v krvi je třeba diabetickou dietu dodržovat velmi striktně. Po dohodě s ošetřujícím diabetologem lze zvýšit obsah sacharidů v jídelníčku. Základní diabetická dieta 225 g sacharidů na den může být zvýšena, např. na 250 nebo 275 g sacharidů na den.

Rodí diabetičky v termínu?
Je velmi vhodné, aby porod proběhl co nejblíže stanovenému termínu. Preventivní hospitalizace v posledních týdnech před porodem bývá doporučena, neboť plod je ohrožen náhlým úmrtím v děloze. Zejména tam, kde metabolická kompenzace byla v průběhu gravidity špatná.

Mohou ženy s cukrovkou porodit přirozeně?
Ano, porod lze vést spontánně vaginální cestou. I přes tuto snahu o přirozený porod je u žen s diabetem větší procento císařských řezů. Dnes nepředstavuje ani spontánní porod ani porod císařským řezem pro diabetičku ani pro její dítě žádné větší riziko.

Jsou ženy diabetičky na porod speciálně připravovány?
Není třeba žádná zvláštní předporodní příprava. V průběhu porodu žena dostává infuzí současně glukózu a inzulín. Hodnoty hladiny cukru v krvi jsou ošetřujícím personálem pečlivě sledovány a udržovány v normálním rozmezí.

Proč bývají novorozenci diabetických matek těžší?
Váha novorozence v tomto případě souvisí s kompenzací cukrovky. Hmotnost vyšší než 4 kg je známkou diabetické fetopatie. Diabetická fetopatie se projevuje mimo jiné i těžší novorozeneckou žloutenkou. Tyto děti často trpí v období po porodu sníženými hladinami cukru v krvi (opakovanou hypoglykémií). Čím lepší kompenzace diabetu v těhotenství, tím menší porodní hmotnost dítěte, menší pravděpodobnost výskytu diabetické fetopatie a také menší pravděpodobnost výskytu vrozené vývojové vady či náhlého úmrtí plodu.

Vyžadují matka a dítě speciální poporodní péči?
V průběhu těhotenství vzroste výrazně spotřeba inzulínu. Není to známka zhoršení choroby, ale následek působení hormonů, vylučovaných placentou. Po porodu potřeba inzulínu prudce klesá na hodnoty zhruba před otěhotněním.
K porodu je vždy přivolán dětský lékař. Diabetičky i jejich děti vyžadují podrobnější lékařské a ošetřovatelské sledování. Kojení je doporučováno, ale obvykle trvá kratší dobu než u žen nediabetiček.
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková

Máte další otázky? Napište nám.

Posted in Léčba diabetu, Poradna pro těhotné.