Nová zajímavá kniha – Perorální léčba diabetu 2013, autorka: Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc.

Perorální léčba diabetu 2013_obálka k tisku_VM.inddV pořadí devátý svazek série Současná diabetologie se věnuje aktuálním praktickým zkušenostem s perorálními antidiabetiky. Kniha je určena pro odbornou veřejnost.

CO SE V KNIZE DOZVÍTE?

  • pohled na perorální antidiabetika z aspektů přesahujících rámec klasických učebních textů
  • zamyšlení nad tím, jak optimálně využít současné znalosti o perorálních antidiabeticích při individuálním řízení léčby pacienta s diabetem 2. typu
  •  vztah konzumace alkoholu a glukózové intoletance
  • kompenzací diabetu 2. typu během ramadánu a významem nefarmakologické léčby u diabetu 2. typu

Prostor je věnován nejstarším perorálním antidiabetikům – derivátům sulfonylurey a metforminu, dále gliptinům, thiazolidindionům i úplné novince – inhibitorům sodíko-glukózových kotransportérů. Zajímavé jsou i některé léky používané výhradně v zahraničí a krátký přehled nově vyvíjených léčiv.

Kniha Perorální léčba diabetu hledá odpovědi na otázky týkající se optimální volby léčiv zprostředkováním výsledků odborných studií a dat z diabetologických registrů, případně oficiálních doporučení odborných společností. Podrobně analyzuje výhody a rizika jednotlivých skupin perorálních antidiabetik a specifické možnosti jejich použití v kontextu s různým profilem pacienta s diabetem 2. typu, zejména stran komorbidit. Analyzuje i vliv adherence a compliance pacienta na výslednou efektivitu použitého léku či kombinace léků.

Pro snadnější přehled současných možností farmakoterapie je publikace doplněna praktickými tabulkami umožňujícími rychlou orientaci ve výhodách a nevýhodách jednotlivých antidiabetických léků (perorálních antidiabetik a GLP-1 agonistů). V některé z budoucích publikací je slíbeno doplnění informací o perorálních antidiabeticích z řady SGLT-2 inhibitorů (léků snižujících glyémii díky zvýšení vylučování glukózy ledvinami). Ty jsou v současné době naprostou novinkou na trhu a na jejich hlubší evaluaci z klinického hlediska se tak budeme moci těšit v některém z následujích knih série Současná diabetologie.

Klára Picková

Posted in Nové knihy, Život s diabetem.