Škodí či prospívá konzumace kávy lidem s diabetem 2. typu?

KONZUMACE KÁVY S KOFEINEM A BEZ KOFEINU A RIZIKO DIABETU 2. TYPU: SYSTEMATICKÝ PŘEHLED A METAANALÝZA ZÁVISLOSTI NA DÁVCE

 Vybrali jsme pro Vás: z časopisu  Diabetes Care (http://care.diabetesjournals.org),

mlýnek na kávuoficiálním odborném časopise Americké diabetické asociace (ADA, American diabetes association). Vychází již třicet šest let a stal se jedním z prestižních diabetologických odborných časopisů.

Příspěvek komentuje prof., MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.

 Cíl: Předchozí metaanalýzy identifikovaly inverzní asociaci konzumace kávy s rizikem diabetu 2. typu. Je ovše

m třeba aktualizované metaanalýzy, protože od té doby byly publikovány nové studie porovnávající trendy asociací u kávy s kofeinem a bez kofeinu.

Design studie a metody: V databázích PubMed a Embase byly vyhledány kohortové a nested case-contr

ol studie, které posuzovaly vztah konzumace kávy a rizika diabetu 2. typu v období od 1966 do února 2013. Byl použit restricted cubic spline random-effects model.

Výsledky: Do analýzy bylo zařazeno dvacet devět prospektivních studií s 1 109 272 účastníky studií a 45 335 případy diabetu 2. typu. Doba sledování se pohybovala od 10 měsíců do 20 let. V porovnání s žádnou či nízkou konzumací kávy, relativní riziko (RR, 95% konfidenční interval) diabetu bylo 0.92 (0.90-0.94), 0.85 (0.82-0.88), 0.79 (0.75-0.83), 0.71 (0.65-0.76) a 0.67 (0.61-0.74) pr

o 1-6 šálků denně, v uvedeném pořadí. Relativní riziko diabetu v přepočtu na každý jeden šálek kávy za den bylo 0.91 (0.89-0.94) pro konzumaci kávy s kofeinem a 0.94 (0.91-0.98) pro konzumaci kávy bez kofeinu (P pro rozdíl = 0.17).

 Závěr: Konzumace kávy byla inverzně asociovaná s rizikem diabetu 2. typu v závislosti na dávce. Káva s kofeinem i káva bez kofeinu byly asociovány se sníženým rizikem diabetu.

PRO LAIKY: V nedávné době byl zveřejněn přehled studií, které se zabývaly vztahem kávy a rizikem vzniku di

abetu 2. typu. Bylo zjištěno, že konzumace klasické kávy, ale i kávy bez kofeinu, je spojena s nižším rizikem rozvoje diabetu 2. typu. Tento efekt je závislý na dávce, tedy čím více šálků kávy denně vypijete, tím více snížíte své rizko diabetu 2. typu. Při konzumaci šesti šálků kávy denně bylo u sledovaných osob riziko diabetu 2. typu sníženo o jednu třetinu.

Co k tomu dodává prof., MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA?

Prestižní a víceméně důvěryhodný žurnál uveřejnil metaanalýzu (souhrnnou podrobnou analyzu všech dostupných vědeckých studií) o vztahu konzumace kávy s kofeinem i bez kofeinu k riziku vzniku diabetu 2. typu.

Měl jsem teorii, že požívání kávy snižuje riziko diabetu 2. typu proto, že vede k vyšší fyzické aktivitě a snižuje pospávání, ale tahle metaanalýza hovoří o tom, že i káva bez kofeinu toto riziko snižuje.

Tak to máme další důkaz, který ukazuje, kolikráte se lékaři mýlili, když něco zakazovali.

Kafe je prospěšné, pijeme-li ho přiměřeně, přiměřeně.

Aby bylo jasno. Jestliže vypijete více než deset šálků kávy denně, snížíte riziko diabetu skoro o polovinu. Ale úplně nevím, jak se vám bude žít. Tak to by nebyla nejlepší interpretace studie. Seriózně se dá na základě této vědecké práce uzavřít, že popíjení kávy v přiměřené míře neublíží. A pokud vám chutná, tak jenom zlepší náladu. Což je jistě dobra zpráva.

 

Posted in Diabetes mellitus 2.typu, Životospráva.