Rodina a léčba diabetu

podaná rukaDiabetes je nemocí jedince, je hlavně na něm, aby se s ní vyrovnal, naučil se s ní žít, zvládat každodenní těžkosti. Mnozí jedinci i mnohé rodiny projdou všemi nástrahami, které s sebou diabetes přináší, více méně samostatně a bez větších problémů. Pro někoho to může být nad jeho síly.

Proto si budete moci na našich stránkách číst o diabetu, lidských vztazích, vlivu psychiky na léčbu. Role rodiny je nezastupitelná a důležitá, společně se všechno lépe zvládá. Se získanými vědomostmi se bude lépe předcházet některým problémům, případně pomohou těžkosti řešit.

K tomu, jak se nemocnému s diabetem žije, přispívá nemalou měrou i jeho rodina. A naopak, nemoc ovlivňuje život rodiny, ať už je to na první pohled zřejmé nebo ne.

Už to, jak si diabetik vybírá partnera, jak potom s tímto partnerem žije každodenní život a zakládá rodinu, je nemocí výrazně ovlivněno. Když se pak narodí dítě, mohou nastoupit obavy, zda jednou také neonemocní. Pokud je diabetikem dítě nebo dospívající, vnáší to do rodiny další překážky, změny a těžkosti, ale i výzvy. Protože nežijeme v ideálním světě, i rodiče s dětmi diabetiky se rozvádějí. Při konfliktech nebo rozvodu rodičů může sehrát nemoc svoji významnou roli.

 Čemu se budeme věnovat: 

  • jak diabetik navazuje partnerské vztahy
  • zakládá rodinu a pečuje o děti
  • dítě a dospívajícího s diabetem v rodině
  • problematicky fungující a rozvádějící se nebo rozvedené rodiny s dítětem diabetikem
  • jakého vyhledat odborníky, kteří mohou být v těchto problémech nápomocni, tedy individuální psychoterapii, rodinné a párové psychoterapii a psychiatrii

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

 

 

 

 

 

Posted in Život s diabetem.