Retinopatie

RETINOPATIE

Diabetická retinopatie je onemocnění očí, které vzniká jako tzv. sekundární komplikace diabetu. Může vzniknout u diabetu 1. i 2. typu. Ve vyspělých zemích je diabetická retinopatie jednou z příčin slepoty.

Na poškození oka se u diabetu zřejmě podílí více mechanismů. Jejich spole
ným jmenovatelem je ovšem hyperglykémie – vysoká hladina krevního cukru. Buňky si s přebytkem cukru neumějí poradit a tak jej zpracovávají alternativními cestami, které vedou k poškození a zániku buněk o

o
ky a sítnice. Část přebyte
ného cukru se také váže na bílkoviny, které jsou stavebními kameny cév. Takto „pocukrované“ bílkoviny nemohou správně fungovat a cévy ztrácejí svou pružnost a schopnost normálně fungovat. Hyperglykémie také poškozuje buňky v oku zvýšeným oxida
ním stresem. Jeho vlivem je poškozena membrána buňky, ale také nukleové kyseliny, které nesou veškerý funk
ní program buňky. Dochází ke zmnožení jemných cév v oku, které se tak brání dlouhodobému nedostatku kyslíku (chronické hypoxii) a ke zhoršení jejich kvality – především zvýšení jejich propustnosti. Na cévách se objevují drobné výdutě (mikroaneurysmata) a cévy mohou prasknout a začít krvácet. U diabetu 1. typu dochází ke změnám
astěji v okrajích sítnice (na periferii), u diabetu 2. typu naopak v zadní části oka – choroba se zde tedy projeví
asněji, protože dříve naruší dobré vidění.
Kromě hyperglykémie jsou dalšími rizikovými faktory pro vznik diabetické retinopatie i vysoký krevní tlak a dyslipidémie (především zvýšená hladina LDL cholesterolu v krvi).

Podle charakteru změn, které se na sítnici odehrávají, se diabetická retinopatie rozděluje do třech základních kategorií:
neproliferativní diabetická retinopatie
proliferativní diabetická retinopatie
diabetická makulopatie

Diabetik by měl být pravidelně, 1x za rok, vyšetřen oftalmologem (odborníkem na onemocnění očí), který mu zkontroluje tzv. o
ní pozadí. Jedině tak je možné vznik diabetické retinopatie zachytit v
as a začít jej
asně léčit. Lidé s diabetem, kteří mají již diagnostikovanou retinopatii, by měli navštěvovat odborníka
astěji. Častější kontroly jsou vhodné i u diabeti
ek v průběhu těhotenství.
Klára Picková

Posted in Diabetická retinopatie, Komplikace diabetu, Léčba diabetu, Nezařazené.