Odpovědnost za své nohy nese každý sám

Odpovědnost za své nohy nese každý sám

Nohu člověka lze vnímat z mnoha úhlů pohledů. Jinak na ni bude pohlížet praktický lékař, jinak ortoped, jinak neurolog, jinak diabetolog, jinak pedikér, jinak obuvník. Pro zachování správné funkce a stavu nohy je však nejdůležitější, jak ji vnímáme my sami. Většina z nás si uvědomuje důležitost
a význam zdravých nohou a podle toho k péči o ně také přistupuje. Jsou však tací, kteří spoléhají plně na sílu medicíny, lékařů, zkrátka na pomoc okolí. To je ovšem špatně. Mocné školní medicíně se mnohdy přisuzuje až magická moc, čímž vznikají falešná očekávání a naděje ze strany nemocných. Zkusme se ale vrátit o desítky let zpět a zamyslet se nad tím, kde se stala chyba. Kdy se aktivní člověk stal pasivním konzumentem zdravotní péče. Za posledních sto let došlo v hospodářsky vyspělých zemích k výrazným změnám.

Zatímco v minulosti lidé trpěli spíše nedostatkem, dnes naopak trpíme nadbytkem.

A je zcela lhostejné, jak tyto termíny chápeme, zda-li jako nedostatek či nadbytek potravin, financí, majetku, ale také nároků, tolerance, citů, lásky k sobě samým či k ostatním. Základní rozdíly v jednotlivých oblastech uvádí následující tabulka.

OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Bydlení Při stavbách použito převážně dřevo a jiné přírodní materiály, topilo se v kamnech Zvyšující se nároky, moderní stavební materiály bez zřejmé zkušeností, jak budou fungovat za 50 a více let, podlahová vytápění, čističky vzduchu, klimatizace a další
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Financí Investice do věcí nutných pro velmi skromný život. Veřejně proklamovaná zvyšující se životní úroveň, která však nese riziko obklopení se zbytečnostmi, tlak médií, zvyšující se zadluženost, nezaměstnanost, většina lidí žije ve stresu a z podprůměrných příjmů
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Stravování Dostupné výhradně tuzemské výrobky se zřejmým původem. Výroba upřednostňovala kvalitu před kvantitou. Pro chudé lidi dostupné jen omezené množství potravin. Export tuzemských výrobků a import mnohdy nekvalitních výrobků s nejasným původem, sítě hypermarketů, obecná nadprodukce, kdy je v mnoha oblastech upřednostňována kvantita před kvalitou.
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Pohybové aktivity Práce na poli, v lese, s minimem mechanizace, péče o dobytek, absence dopravních prostředků a jiných technických výdobytků Modernizace dopravy, mechanizace ve výrobě, zavedení PC, nákupy pod „jednou střechou“ v gigantických supermarketech, upřednostňování manažerských pozic před řemeslem, nadprodukce osobních aut, to vše přispívá ke snížené tělesné aktivitě. Mnoha dětem rodiče píší omluvenky do TV, aby nemusely cvičit.
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Trávení volného času Zapálení osob pro společně trávené aktivity (tělovýchovné jednoty, spartakiády, slety, apod.) Děti trávily čas především hrou venku, běháním, hrou s míčem apod. Upřednostňování pohodlí v soukromí před aktivním odpočinkem či společnými aktivitami. Děti i dospělí tráví čas především sledováním televize či hrou na PC.
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Obouvání Chůze většinou naboso. Pokud byly boty, pak z přírodních materiálů. Široký výběr módní obuvi, která často nerespektuje ani anatomický tvar ani funkci nohy. Stejně je tomu u levné obuvi z dovozu, která je navíc zhotovena ze zcela nevhodných materiálů. Skutečně kvalitní obuv je často velmi drahá, tím pro mnohé lidi nedostupná.
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Zodpovědnosti Absence sociální podpory, solidarita, vřelejší sousedské vztahy, lidé spoléhali především sami na sebe. Dopad dlouhodobě neřešené sociálně-zdravotní politiky, spoléhání se na nárokové dávky, na zdravotní péči, neadekvátní očekávání od medicíny. Zodpovědnost očekávána především ze strany poskytovatele péče-tedy lékaře. Lidé si stále neuvědomují svou vlastní zodpovědnost k sobě samým.
OBLAST DŘÍVE NYNÍ
Víry Víru představovalo především křesťanství. Modlitba a pokání byly součástí každodenního života. Duchovní hodnoty byly u většiny prostých lidí stavěny před ty materiální. Prostí lidé se obávali hněvu Boha a snažili se respektovat jeho přikázání. U moderního člověka jakoby materiální hodnoty překrývaly ty duchovní. Víru si pak každý vysvětluje různě: víra v sebe, víra v úspěch, víra v přátelství. Zvyšující se nároky, tlak médií, to vše velmi negativně ovlivňuje náš vlastní žebříček hodnot. Touha po majetku, postavení, kráse, moci, jakoby pravou tvář víry úplně zastřela. Moderní doba je často charakterizována jako doba kultu krásy a mládí.

 

V tabulce jsou tedy uvedeny jen některé z mnoha rozdílností v přístupu lidí k sobě samým a ke svému zdraví. Jakákoliv nuance (ve smyslu nedostatku či nadbytku) není pro život člověka optimální a dříve či později vede ke zdravotním problémům a civilizačním onemocněním. Mezi tyto nemoci počítáme nechvalně známou nadváhu a obezitu, cukrovku, vysoký krevní tlak, mozkové příhody, infarkty, nádorové choroby a další.

Pokud se pozorně podíváme, zjistíme, že na většině civilizačních chorob se podílí nízká pohybová aktivita. To je jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi životem našich rodičů, prarodičů a námi.

Vlivem moderních technologií se dnešnímu člověku dramaticky snížila možnost přirozeného pohybu.

Kamkoliv se dnes chceme dostat, cokoliv si chceme obstarat, na vše máme dopravní prostředky
a přístroje, které to za nás udělají. Bezesporu nám moderní doba významně usnadňuje život, ale často si neuvědomujeme, jak velkou daň za tento komfort platíme. V oblasti zdravého vývoje nohou to platí dvojnásob. To, že dnes nemusíme tvrdě pracovat na poli či v lese, můžeme navštěvovat kosmetické či pedikérské salóny, vybrat si ze široké nabídky obuvi, to vše jsou výdobytky, které by se snad daly nazvat jakousi „pseudopéčí“ (nepravá péče). Skutečná a přirozená péče o nohy je totiž
o něčem jiném. Pro vysvětlení rozdílů se ještě jednou vraťme k našim předkům. Chodili většinou bosí. Jejich nohy se tak převážnou část dne dotýkaly přímo matičky země. Zcela určitě tento kontakt nebyl vždy příjemný. Chůze po strništi či kamenitém povrchu nesla jistě i svá úskalí. Nikdo to ale neřešil. Byla to zcela přirozená věc, mimochodem velmi zdravá a prospěšná pro stimulaci nervových zakončení v chodidle. A jak je tomu dnes? Dnes tuto stimulaci nazýváme „reflexní masáž“ chodidel. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů a také ke zlepšení krevního a lymfatického oběhu. Je to tedy jakási „náplast“ za kdysi zcela běžný a přirozený kontakt chodidla s nerovným povrchem země. Zkuste si schválně vzpomenout, kdy jste naposledy chodili venku bez bot. Nebo to řeknu jinak. Měli byste odvahu dnes jít polem, loukou či lesem bosí? Zřejmě ne. Každý z nás je pro chůzi v terénu vybaven obuví adekvátní stavu svého účtu. O její kvalitě lze bohužel mnohdy pochybovat. V nekvalitní botě často dochází k přetěžování kloubů nohy, vzniku deformit podélné či příčné klenby, palců, vznik kladívkových prstů apod. Se všemi těmito stavy souvisí i narůstající bolest, nestabilita chůze, vznik otlaků, často končících vznikem otevřeného defektu.

Výběr obuvi patří mezi klíčové faktory k udržení fyziologických poměrů v noze.

Jak již bylo v úvodu řečeno problematikou nohou se zabývá mnoho specialistů a mnoho oborů. Pro skutečně efektivní pomoc je však nezbytné, aby jednotliví specialisté spolupracovali a společně se podíleli na komplexní péči o postiženého člověka. Záměrně jsem termín „podíleli se“ napsala tučným písmem. Podílet se neznamená převzít zodpovědnost. Odborník může jen maximálně přispět ke zdárné léčbě. Zodpovědnost zůstává především na každém z nás.

Pokud jste se rozhodli pro skutečně efektivní, dostupné a hlavně jednoduché úkony k zachování zdravých nohou, pak sledujte tyto stránky i nadále a dozvíte se více.

 

Připravujeme: Proč se vyplácí dbát o své nohy

Jak poznám, že s nohou není něco v pořádku

Co mohu udělat, aby se stav rychle upravil

Proč jsou defekty na nohou u diabetiků nebezpečné

Jak poznám, že se stav defektu zhoršuje

 

Mgr. Hana Vlhová

Posted in Diabetická noha, Komplikace diabetu, Léčba diabetu.