Diabetik a alkohol? Ano, a…

Patrně teď čekáte na další a další omezení. Pro začátek máme jen jedno: Ano, a s rozumem.

Není důvod, proč by si člověk s diabetem nemohl připít na rodinné či podnikové oslavě, dát si sklenku vína při posezení s přáteli. Všechno záleží na míře, s jakou bude alkoholu holdovat.

04 Alkohol

Pokud ale nezůstane pouze u sklenky či dvou, měli bychom se zamyslet nad následujícím fakty.

Alkohol ve vyšší dávce může způsobit prudký pokles krevního cukru (hypoglykémie) i u lidí, kteří netrpí cukrovkou.

Alkohol v krvi brání ukládání rezerevních zásob cukru do jater ve formě glykogenu. Pokud diabetik pije a nemá dostatek cukru v krvi, tělo nemá tzv. “kam sáhnout” pro navýšení hladiny cukru v krvi. Diabetikovi hrozí reálné riziko, že se začne chovat zmateně, mluvit nesrozumitelně, může upadnout i do hlubokého bezvědomí.

Pokud ho tento stav náhlé silné hypolykemie zastihne např. při cestě z oslavy domů, může se stát, že jej kolemjdoucí nebo i jeho známí, budou považovat “jen” za poněkud společensky unaveného, o to více, pokud z něj bude alkohol cítit. Mohou si říct,  že se z toho dotyčný vyspí. To je ale obrovský omyl, který diabetika může stát i život.

V takovémto případě je potřeba ihned podat postiženému cukr ve fomě např. glukózového bonbonu, sladkého nápoje či obyčejného cukru. Diabetik by měl mít vždy při sobě cukr jako první pomoc.

Jak čelit hypoglykémii

 • Nepijte alkohol na lačno, snažte se při oslavách jíst.
 • Řekněte svému známému či kolegovi, že jste diabetik a poučte jej o zásadách nezbytné pomoci při náhlé hypoglykemii.
 • Noste při sobě neustále sladký nápoj nebo glukózový bonbon.
 • Nepijte přes míru – příliš mnoho alkoholu zastíní příznaky nastupující hypoglykémie.
 • S ohledem na prudký pokles krevního cukru, je pro diabetiky zvláště nebezpečná kombinace pití alkoholu a fyzické námahy.

 Kdy nepít alkohol vůbec

Diabetici 2. typu, kteří užívají lék METFORMIN, by se měli zcela vyvarovat pití alkoholu. Může u nich dojít k životu ohrožující komplikaci. I v případě, že jim bude poskytnuta okamžitá kvalifikovaná pomoc, je tato komplikace ze 70 % případů smrtelná!

 Kdo dále by neměl požívat alkohol:

 • Diabetici s postižením periferních nervů (neuropatií), s postižením očí v důsledku cukrovky (retinopatií), s vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou triglyceridů.
 • Těhotné ženy
 • Lidé s nemocemi, které alkohol zhoršuje.
 • Lidé užívající léky, které se nesnášejí s alkoholem (včetně např. běžných léků proti bolestem).
 • Děti a dospívající
 • Ti, kdo mají pod vlivem alkoholu sklon k násilnému jednání.
 • Řidiči a další pracovníci v rizikových profesích
 • Lidé závislí na alkoholu a drogách

Pozor na kalorickou vydatnost alkoholu

Alkohol přináší do těla tzv. „prázdné kalorie“, protože je bohatým zdrojem energie. Lidé s diabetem by měli dávat přednost tzv. suchým vínům, ve kterých je velmi málo cukru. Naopak se vyhýbat sladkým likérům, dezertním vínům a tvrdému alkoholu. V pivu sice není mnoho alkoholu, ale zato velmi mnoho sacharidů ze sladu. Tyto sacharidy se navíc rychle rozkládají a proto po pivu dojde k prudkému vzestupu hladiny cukru v krvi.

Pro člověka s cukrovkou je důležité vést vyvážený a pravidelný způsob života.

Pomáhá mu také sebeovládání v jídle a dodržování dalších zásad léčby. Je jasné, že alkoholem podstatněji ovlivněný člověk se naopak ovládá špatně a to ve všech směrech.

I ti, kteří diabetes nemají, by měli být ve vztahu k alkoholu opatrní a jejich denní dávka by neměla překročit 24 g alkoholu pro muže (tj. asi 0,7 litru piva nebo 3 dcl lehkého vína) a poloviční dávku pro ženy.

 

Posted in Diabetes v otázkách a odpovědích, Život s diabetem.