Diabetická neuropatie

 

Diabetická neuropatie je nejčastější sekundární komplikací diabetu. Jedná se o poškození struktury a funkce nervů. Postihuje nervy motorické (kontrolující pohyb), senzitivní (vedoucí citlivost) a méně často i vegetativní (starající se o autonomní funkce organismu).

 

6-8. neuropatie

Příznaky postižení periferníchnervů se mohou projevit mravenčením, pocitem chladných nohou, pálivou bolestí a změnou vnímání dotyku, tlaku, tepla, vibrací a bolesti. Projevy začínají nejčastěji na okrajových částech dolních končetin. Mohou být symetrické (tj. na obou stranách podobné) či asymetrické. Porucha vegetativníchnervů ovlivní funkci vnitřních orgánů – trávicího traktu, srdce, cév adalších. Může se objevit porucha pohyblivosti trávicího traktu (vyprazdňování žaludku, průjem zácpa), poruchami srdeční frekvence a narušenou regulací krevního tlaku. Autonomní neuropatie může být dále zdrojem potíží s regulací krevního tlaku, kdy při rychlé změně polohy vzniká ortostatická hypotenze (náhlý pokles tlaku), která se projeví zatměním před očima až ztrátou vědomí s nebezpečím pádu a následného úrazu.

Při diabetické neuropatii je nutné myslet na další rizika, vyplývající z její přítomnosti. Jedná se především o ztížené poznávání hypoglykémie (nízké hladiny krevního cukru) z důvodu oslabení či vymizení jejích příznaků. Porucha citlivosti nohou je rovněž riziková pro poranění dolní končetiny, vzniku infekce a následný rozvoj syndromu diabetické nohy. Onemocnění nervů přispívá k riziku vzniku diabetické nohy zhoršením prokrvení končetin (končetiny mohou být sice překrvené, ale krev dostatečně necirkuluje) a poruchou citlivosti, díky níž mohou na noze vzniknout defekty, aniž by si jich člověk s diabetem všimnul. Člověk s diabetem postižený senzitivní neuropatií tak snadno může šlápnout na něco ostrého, spálit si chodidlo o rozpálený chodník či chozením v nevhodné obuvi na noze rozvinout otlak. Vzniku otlaku či poranění nohy pomůže předejít nošení kvalitní obuvi, dodržování vhodné hygieny a vyvarování se chození naboso. Pro účinnou prevenci komplikací diabetické senzitivní neuropatie je však důležité o ní v první řadě vědět. Principem vyšetření citlivosti dolních končetin je testování povrchové citlivosti plosky nohou pomocí tenkých silikonových vláken (tzv. monofilament), testování hluboké citlivosti přiložením rozvibrované ladičky či zkoušení detekce chladu a tepla kontaktem s materiály o různé teplotě.

Klára Picková

Posted in Diabetická neuropatie, Komplikace diabetu, Léčba diabetu.