Diabetická dieta v těhotenství

Diabetická dieta v těhotenství

 

Základem léčby každého typu cukrovky, tedy i cukrovky vzniklé v těhotenství, je diabetická dieta a s ní spojená režimová opatření. Bez jejího co nejdůslednějšího dodržování nelze cukrovku nikdy správně léčit.

Základním předpokladem úspěšné léčby diabetu je pravidelný denní režim, a s tím související pravidelný přísun potravy. Potrava musí být rozdělena nejméně do šesti denních porcí. Z toho by měla být tři jídla hlavní (snídaně, oběd, večeře), mezi kterými musí být pěti lépe šesti hodinová prodleva. Do této přestávky je vhodné vložit asi po třech hodinách malé jídlo (svačina dopoledne, odpoledne, druhá večeře). Například když snídáte v šest hodin, pak svačíte v devět hodin a obědváte ve dvanáct. Další svačinu sníte ve tři hodiny odpoledne, večeři v šest a druhou večeři v devět hodin večer.

Tento režim je možné po dohodě s ošetřujícím lékařem upravit, např. u žen, trpících nevolností lze rozdělit jídlo do více menších porcí denně, v jiných případech je nutné přidat ještě svačinu v noci.

Těhotné ženy by neměly vynechávat druhou večeři.

 

Které potraviny musí pacientka s těhotenskou cukrovkou z diety vyloučit?

Jedinou součástí naší stravy, která může přímo ovlivnit hladinu cukru v krvi, jsou cukry (sacharidy). Cukry v naší potravě rozdělujeme na jednoduché a složené.

Diabetik nesmí jíst jednoduché cukry, tj. cukr, med a všechny pokrmy jimi oslazené. Pod pojmem cukr rozumíme v našich podmínkách hlavně cukr řepný či třtinový (sacharózu) nebo cukr hroznový (glukózu). Tyto takzvané jednoduché cukry rychle přestupují ze střeva do krve. Tak prudce vzroste hladina cukru (glukózy) v krvi. Na to tělo nemocné odpoví nedostatečně. Inzulínu se vyplaví ze slinivky málo nebo se uvolní pozdě, případně inzulín chybí v těle úplně.

Hladiny cukru v krvi (glykémie) vyšší než 7,8 mmol/l prokazatelně poškozují plod, i kdyby byly přítomny v krvi jen velmi krátkou dobu.

 

Délka jejich působení na plod se v průběhu těhotenství zjednodušeně sčítá. Proto byla jako bezpečná mez stanovena hodnota glykémie 7,2 mmol/l za jednu hodinu po jídle.

 

Umělá sladidla a výrobky pro diabetiky

Umělá sladidla se rozdělují do dvou základních skupin. Kalorická sladidla, někdy se můžeme setkat s termínem náhradní cukry, mají podobnou chemickou strukturu jako hroznový cukr (glukóza) nebo řepný cukr (sacharóza). Obsahují také stejné množství kalorií. Mají jistý vliv na hladinu cukru v krvi (glykémii), avšak ta po jejich požití nestoupá tak prudce jako po cukru hroznovém nebo řepném. Snesou vyšší teploty, takže je lze použít při pečení.

 

Sladidla jediná vhodná v těhotenství:

  • fruktóza neboli ovocný cukr
  • laktóza neboli mléčný cukr

 

 

Nekalorická sladidla, tedy umělá sladidla v užším slova smyslu, jsou látky, které mají s cukrem společnou pouze sladkou chuť. Neobsahují žádnou energii ani neovlivňují glykémii. Pod různými obchodními názvy se skrývají směsi několika základních látek. Jsou to především sacharin, aspartam a acesulfam.

Používání umělých sladidel v těhotenství není povoleno. Nejsou dostatečně ověřený jejich účinky v těhotenství, některá sladidla jsou podezřelá z negativního působení na plod.

DIA potraviny“

Na obalu nebo kartičce přiložené k výrobku by mělo být uvedeno množství sacharidů, tuků, bílkovin, energie obsažených ve 100 g výrobku a název použitého umělého sladidla. Aby lépe chutnaly, jsou obvykle velkým zdrojem tuků a následně i energie. Obsahují složené sacharidy, proto mají významný vliv na hladinu cukru v krvi. Z toho vyplývá, že nelze je konzumovat neomezeně nebo mimo jídelní plán. Pacient je musí pečlivě odvažovat a zařazovat do jídelníčku výjimečně místo hlavního jídla.

 

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.

Posted in Diabetes mellitus 1.typu, Léčba diabetu, Poradna pro těhotné, Pro budoucí maminky.