P1030908

Doc. MUDr. Kateřina Štechová přednáší o významu kontroly glykémie při gestačním diabetu