Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna

Autorský kolektiv:  Jindřiška Perušičová, Klára Owen, Petr Němec

Nakladatelství Maxdorf 2013, edice Současná diabetologie / Sv. 7

DM a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze_obálka_k Diabetes mellitus 2. typu se velmi často pojí s dalšími stavy či onemocněními. Již sedmá kniha z edice Současná diabetologie postupně rozebírá vztah diabetu 2. typu a inzulinové rezistence, hypertenze (vysokého krevního tlaku), hyperlipidémie (vysokých hodnot krevních lipidů) a hyperurikémie (dny). Shrnuje dosavadní poznatky, připomíná nové objevy a uvádí nadějné směry současného výzkumu.

 Inzulinová rezistence je podklad onemocnění diabetem 2. typu, ale svou účast má i na rozvoji vysokého krevního tlaku a dalších poruch souhrnně označovaných jako metabolický syndrom. V knize jsou podrobně probrány mechanismy inzulinové rezistence na intracelulární (nitrobuněčné) úrovni i na úrovni vzájemné komunikace buněk pomocí hormonů a cytokinů. Zmíněn je i význam inzulinové signalizace v mozku a možné dopady jejího narušení. Z hlediska možnosti ovlivnění inzulinové rezistence autoři připomínají nezastupitelný význam změny životního stylu a současné doplňující možnosti farmakoterapie.

 Kniha se dále probírá komplexní problematikou dyslipidémie u diabetu 2. typu a aspekty výrazně zvýšeného kardiovaskulárního rizika, mechanismu lipotoxicity a postoji současné vědecké evidence k významu dyslipidémie u mikroangiopatických komplikací diabetu. Autoři upozorňují na prokázaný benefit z aktivního vyhledávání dyslipidémie a vysokého krevního tlaku u pacientů s diabetem 2. typu. V neposlední řadě je zmíněna existence kombinace diabetu 1. typu a komponenty metabolického syndromu (diabetu 2. typu) u dětských i dospělých pacientů, která nadále zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací. Velký prostor je věnován aktuálnímu přístupu k léčbě dyslipidémie u diabetu, který doplňují tabulky doporučení Evropské společnosti pro aterosklerózu a Evropské kardiologilcké společnosti. Kapitola pojednávající o hypertenzi dokládá, že negativní dopady vysokého krevního tlaku jsou u diabetu mnohem větší, než by odpovídalo pouhému součtu těchto nemocí. Člověk s diabetem 2. typu má 2-4 x vyšší mortalitu na kardiovaskulární onemocnění než srovnatelný člověk bez diabetu. Zajímavá je i v knize zmíněná role tzv. vysokého normálního krevního tlaku, jehož přítomnost je rizikovým faktorem pro vznik diabetu 2. typu. Léčebný přístup k pacientovi s hypertenzí je opět shrnut v praktických tabulkách od České společnosti pro hypertenzi. Hyperurikémie je z této čtveřice v souvislosti s diabetem 2. typu často opomíjena, přestože její výskyt je u diabetiků 2. typu častější než v běžné populaci. Na vzniku hyperurikémie u diabetiků 2. typu se mohou podílet jak genetické faktory společné těmto dvěma onemocněním, tak zvýšená hladina inzulinu vedoucí ke sníženému vylučování kyseliny močové a další mechanismy popsané v této publikaci. Pozitivním závěrem je, že boj proti dně a kompenzace diabetu 2. typu mají v tomto případě shodnou cestu – snížení inzulinové rezistence.

 Množství poznatků daleko přesahuje téměř stopadesátistránkový rámec publikace z edice Současná diabetologie a obsáhlý seznam literatury uvedený na konci každé kapitoly vybízí k dalšímu prohloubení znalostí na tato čtyři vybraná témata.

Nová publikace z edice Současná diabetologie přináší nejmodernější poznatky ve velmi dobře srozumitelné formě, která nepochybně osloví jak diabetology, tak internisty dalších specializací a jistě i všeobecné praktické lékaře.

Klára Picková

Posted in Nové knihy, Život s diabetem.