Diabetes a rodina

V první části série článků o diabetu a rodinném životě se budeme věnovat partnerství. Jak diabetes ovlivňuje volbu partnera? Jak ovlivňuje každodenní partnerský život? Jak vnímají nemoc partneři diabetiků? Na počátku je potřeba si připustit a uvědomit, že všechny nemoci ovlivňují vztahy, u diabetu tomu není jinak. Je to choroba náročná nejen pro nemocného jedince, ale i pro jeho blízké.

maminka s holčičkou_webPartneři mohou totiž nemoc vnímat buď jako výzvu, jako možnost pečovat o někoho a pomáhat mu, nebo jako omezení.

 Volba partnera

Je krásné prožívat vznik nového partnerského vztahu. A když člověk hledá vztah pro celý život a má diabetes, může se cítit nejistý.

Spousta diabetiků nikdy tuto záležitost neřešila a žijí spokojeně již dlouhá léta svůj rodinný a partnerský život. A jiní považují volbu partnera za problematickou a hodnou rozvahy. Hledají k sobě člověka, který bude zodpovědný, který je dokáže podpořit a pomoci jim v akutních situacích.

Mnozí diabetici řeší otázku, v jaké fázi

vztahu sdělit protějšku, že mají nemoc, která je tak a tak ovlivňuje, co všechno mu říct a jak. Mnozí  si s sebou nesou traumata z odmítnutí partnerem, ke kterému došlo během dospívání právě kvůli této nemoci, neboť existují lidé s předsudky, lidé necitliví a nezralí.

 Pokud je diabetik se svou nemocí srovnaný a bere ji jako běžnou součást svého života, která k němu patří, bude rovněž schopen informace o ní přiměřeně sdělit svému protějšku.

 Partneři diabetiků následně mohou pociťovat strach z dědičnosti onemocnění, ptají se, s jakou pravděpodobností budou mít d

iabetes i jejich děti. Také se mohou sami sebe ptát, zda chtějí prožít složitější život, muset se přizpůsobovat nemoci, nebo si vybrat někoho jiného, zdravého. Nemalou roli hrají i příbuzní partnera, jejich předsudky, dotěrné otázky a připomínky.

Pokud sdělení diagnózy partnerovi vztah nepřežije, zřejmě by zanikl i bez toho.

Pokud má vztah trvat,

nemusí ho to vůbec ovlivnit, nebo jej dokonce může posílit.

 Jak vnímají nemoc partneři diabetiků?

To, jak partner přijme onemocnění, záleží v první řadě na tom, jak diabetes přijímá sám diabetik. Pokud je se svou nemocí vyrovnaný a vnímá ji jako běžnou součást svého života, která ho výrazně neomezuje, předá tuto svou zkušenost i svému partnerovi. Pokud ji ale vnímá jako životní tragédii a každodenní přítěž, nejspíš se tak k nemoci bude stavět i jeho partner.

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

Příště: Jak vnímá diabetes partner

Posted in Diabetes mellitus 1.typu, Pro dospělé, Psychologická pomoc.