Co na vás prozradí glykovaný hemoglobin o kompenzaci diabetu

 

zelenina, glukometr (web)

Glykovaný hemoglobin je dlouhodobým ukazatelem a nedá se tak snadno ošálit dodržováním léčby posledních pár dní před kontrolou u lékaře. To, že se diabetik několik dnů před kontrolou opravdu snažínepřeváží kvalitu jeho kompenzace v předchozích týdnech. 

Glykovaný hemoglobin, někdy také nazývaný dlouhý cukr, je důležitý ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu. Jeho pravidelné měření je

využíváno ke zhodnocení kontroly diabetu a podává informaci o tom, jaká byla průměrná hodnota glykémie za poslední zhruba dva až tři měsíce.

Označení „dlouhý cukr“ je odvozeno spíše od významu této látky než její chemické podstaty.

Jedná se o červené krevní barvivo hemoglobin, na které je jako ocásek navázán krevní cukr glukóza. Aby se na hemoglobin glukóza navázala, musí jí být v krvi nadbytek, což u člověka s diabetem nastává při hyperglykémii.

Hemoglobin se nachází v červených krvinkách, které v těle žijí maximálně 120 dní. Proto glykovaný hemoglobin odráží průměrnou hodnotu glykémií za dobu života červené krvinky.

JAK ČASTO MĚŘIT DLOUHÝ CUKR?

  • Diabetikům 2. typu je vhodné změřit glykovaný hemoglobin nejméně jednou za půl roku
  • diabetikům 1. typu se stanovuje každé tři měsíce.

ilustrace

 

 

 

CO NÁM ŘÍKÁ HODNOTA GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU?

  • Glykovaný hemoglobin sice ukáže průměrnou hodnotu glykémie, ale nevypovídá o tom, zda byly glykémie vyrovnané nebo zda „lítaly“ z hyperglykémie do hypoglykémie a zpět.
  • Diabetik s vyrovnanými glykémiemi tak může mít stejný glykovaný hemoglobin jako ten, jehož glykémie se pohybují v extrémně nízkých a vysokých hodnotách.

Informaci o tom, jaké hodnoty krevního cukru se za naměřeným glykovaným hemoglobinem skutečně skrývají, pomohou doplnit hodnoty měření z glukometru či senzoru kontinuální monitorace glykémie.

Glykovaný hemoglobin je dlouhodobým ukazatelem a nedá se tak snadno ošálit dodržováním léčby posledních pár dní před kontrolou u lékaře. To, že se diabetik několik dnů před kontrolou opravdu snaží, nepřeváží kvalitu jeho kompenzace v předchozích týdnech.

Glykovaný hemoglobin je důležité nejen změřit, ale také se zamyslet nad jeho hodnotou a dát ji do kontextu s režimem a léčbou v posledních několika týdnech a měsících.

Pokud se hodnota glykovaného hemoglobinu výrazně liší od glykémií zachycených na glukometru, může být ovlivněná nepoznanými hyperglykémiemi a hypoglykémiemi.

V jejich vysvětlení může pomoci například změření glykémií po jídle či glykémie v noci a časných ranních hodinách.

Cílová rozmezí glykovaného hemoglobinu jsou zakotvena v doporučeních České diabetologické společnosti. U konkrétního pacienta ještě bývají cílové hodnoty individuálně upřesněny jeho lékařem. V nedávné době došlo ke změně jednotek, v nichž je glykovaný hemoglobin udáván. Staré jednotky jsou v %, zatímco nové se udávají v mmol/mol. Přepočet mezi starými a novými jednotkami je jednoduchý – procenta se pouze vynásobí deseti. Nyní se používají staré i nové jednotky dle IFCC (Mezinárodní federace klinické chemie). Při čtení výsledků měření z laboratoře je dobré se podívat, v jakých jednotkách je glykovaný hemoglobin napsán.

Klára Picková

Posted in Léčba diabetu.