Umělá slinivka − Svítání na lepší časy

Dokonalá, ba ani spolehlivě fungující umělá slinivka stále není sestrojena, i když je to největší přání diabetiků i lékařů po celém světě. V posledních několika letech ale vývoj této technologie zásadně pokročil. Na vývoji umělé slinivky pracuje několik vědeckých týmů v různých zemích světa a výsledky, které prezentují, vypadají velmi nadějně. Umělá slinivka již dnes […]

Pravidelný pohyb je důležitější než přísná dieta

S Prof. MUDr. Milanem Kvapilem, CsC., MBA, přednostou Interní klinikyFakultní nemocnice Motol, místopředsedou České diabetologické společnosti, prezidentem Diabetické asociace České republiky o současném dění kolem diabetu v České republice. Neustále narůstá počet nově diagnostikovaných diabetiků. Jaký je stav nyní? Mnohem více přibývá pacientů 2. typu, zhruba je to 90 % všech pacientů. Jestliže ke konci předloňského roku […]

Nechte si změřit hladinu krevního cukru včas

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) Čím dříve diabetes 2. typu odhalíte a začnete s léčbou, tím více snížíte riziko nástupu pozdních komplikací diabetu. Vyšetření je zdarma, v rámci preventivní prohlídky u lékaře.   Podstatou diabetes mellitus 2. typu je tzv. inzulinová rezistence.  Inzulinová rezistence je stav, kdy tkáně (především svalová a tuková)  nejsou dostatečně citlivé na inzulin. […]

Diabetická neuropatie

  Diabetická neuropatie je nejčastější sekundární komplikací diabetu. Jedná se o poškození struktury a funkce nervů. Postihuje nervy motorické (kontrolující pohyb), senzitivní (vedoucí citlivost) a méně často i vegetativní (starající se o autonomní funkce organismu).   Příznaky postižení periferníchnervů se mohou projevit mravenčením, pocitem chladných nohou, pálivou bolestí a změnou vnímání dotyku, tlaku, tepla, vibrací […]

Cukrovka a těhotenství

První otázkou, kterou ženy s diabetem řeší je, zda otěhotnět? Důležitým předpokladem je, aby těhotenství bylo plánované. Schopnost otěhotnět je u diabetiček 1. i 2. typu jen nevýznamně nižší než u ostatních žen. Genetické vyšetření obou partnerů je výhodné již v rámci péče před otěhotněním. Nejprve probíhá formou podrobného pohovoru s genetikem. Ten určí, zda by byla […]

Diabetické onemocnění ledvin

Diabetické onemocnění ledvin vzniká, stejně jako naprostá většina komplikací diabetu, na podkladě dlouhodobé hyperglykémie. Svou roli hrají i dědičné faktory. Vysoká hladina krevního cukru vede k jeho vazbě na bílkoviny ve stěně cév, což jim znemožňuje normálně fungovat. Velmi často je onemocnění ledvin zároveň doprovázeno onemocněním očí – diabetickou retinopatií. Nejlepší prevencí poškození ledvin u […]

Retinopatie

RETINOPATIE Diabetická retinopatie je onemocnění očí, které vzniká jako tzv. sekundární komplikace diabetu. Může vzniknout u diabetu 1. i 2. typu. Ve vyspělých zemích je diabetická retinopatie jednou z příčin slepoty. Na poškození oka se u diabetu zřejmě podílí více mechanismů. Jejich spole ným jmenovatelem je ovšem hyperglykémie – vysoká hladina krevního cukru. Buňky si s […]

Odpovědnost za své nohy nese každý sám

Odpovědnost za své nohy nese každý sám Nohu člověka lze vnímat z mnoha úhlů pohledů. Jinak na ni bude pohlížet praktický lékař, jinak ortoped, jinak neurolog, jinak diabetolog, jinak pedikér, jinak obuvník. Pro zachování správné funkce a stavu nohy je však nejdůležitější, jak ji vnímáme my sami. Většina z nás si uvědomuje důležitost a význam […]

Porucha funkce štítné žlázy v těhotenství

Onemocnění štítné žlázy v těhotenství se v naší populaci vyskytuje velmi často. Ženy, které se někdy např. v dětství nebo v pubertě léčily se štítnou žlázou, ženy po operaci štítné žlázy nebo ženy, jejichž pokrevní příbuzní mají onemocnění štítné žlázy, by měly mít ještě před plánovaným otěhotněním vyšetřenu funkci štítné žlázy. Včasné zachycení poruch funkce štítné žlázy u žen […]

Diabetická dieta v těhotenství 2

Složené sacharidy V naší stravě se objevují i složené cukry. Nejčastěji jsou označovány následujícími přesnými i méně přesnými názvy: polysacharidy, složené sacharidy, pomalé glycidy, uhlohydráty, škroby. Složené sacharidy mají složitější chemickou stavbu, jejich trávení a vstřebávání tedy trvá delší dobu a koncentrace cukru v krvi roste pomaleji. Těchto cukrů smí těhotné diabetičky sníst jen určité […]

Diabetická dieta v těhotenství

Diabetická dieta v těhotenství   Základem léčby každého typu cukrovky, tedy i cukrovky vzniklé v těhotenství, je diabetická dieta a s ní spojená režimová opatření. Bez jejího co nejdůslednějšího dodržování nelze cukrovku nikdy správně léčit. Základním předpokladem úspěšné léčby diabetu je pravidelný denní režim, a s tím související pravidelný přísun potravy. Potrava musí být rozdělena nejméně do […]

Život s diabetem

Motto: Statistická zjištění ukazují, že se diabetici častěji zařazují na vyšší příčky společenského žebříčku než nediabetici. Mezi vysokoškoláky a středoškoláky je více diabetiků, než odpovídá poměrnému zastoupení v populaci. Nedá se to vysvětlit tím, že by diabetici měli vyšší inteligenční kvocient. Nemají větší nadání než nediabetici, musejí se však, často už od mládí, naučit celoživotní […]