5 doporučení pro příjemnou dovolenou s diabetem v Čechách + 4 pro zahraničí

1. Dostatek léků inzulinu, průkaz zdravotní pojišťovny

 • Pokud se chystáme strávit dovolenou v naší vlasti, je vhodné přibalit do zavazadla kartičku zdravotní pojišťovny, dostatečnou zásobu léků, případně inzulinu.

 • K inzulinu nezapomene přidat prostředky pro jeho aplikaci, tj. dostatek odpovídajících inzulinových stříkaček, dezinfekci nebo inzulinové pero a náhradní jehly.
 • Názvy léků eventuálně inzulinu a jejich dávkování, které užíváme, si sepíšeme na papír s datem a vložíme do dokladů nejlépe k průkazce zdravotní pojišťovny.
 • Je účelné poznamenat na tento soupis i názvy léků, na které máme alergii. Určování názvu přípravku podle popisu typu „takové malé bílé tabletky“ v lékárně příliš informací nepřinese a mohlo by se nám velmi nevyplatit.

2.  Skladování inzulinu

 • Inzulin skladujeme v chladničce nebo na nejstudenějším místě v pokoji.
 • Načatou lahvičku nebo cartridge je možné uchovávat při pokojové teplotě.
 • Inzuliny označené HM tj. lidské, vydrží asi 2-3 týdny teploty do 30°C.
 • V žádném případě nevystavujeme inzulin ani ostatní léky, které užíváme přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
 • Inzulin nesmí zmrznout.
 • Pokud zpozorujeme v lahvičce nebo cartridgi jindy čirého inzulinu krystalky nebo shluky, ihned ho zlikvidujeme ho a načneme nové balení.

3. Sledování hladiny cukru v krvi

 • I na dovolené se měříme tak, jak určil náš ošetřující lékař. Nechceme si přece zkazit dovolenou nenadálým zhoršením zdravotního stavu.
 • S sebou vezmeme i proužky pro testování cukru a ketonů v moči.
 • Nezapomene na glukometr spolu s proužky a lancetami či jinými pomůckami k odběru kapky krve.
 • Jestliže jsme vybaveni proužky pro orientační odhad glykémie podle zbarvení testačního pole a jeho porovnání s barevnou škálou, vezmeme si je také s sebou.

4. Seznámíme společníky se svým onemocněním

 • Je vhodné a správné poučit alespoň někoho ze svých společníků o příznacích akutních komplikací diabetu (hypoglykémie, hyperglykémie) a první pomoci při těchto stavech.
 • Vezmeme si s sebou průkaz diabetika.
 • Vyhýbáme se zbytečně riskantním situacím, např. dálkové plavání.

5. Inzulinová pumpa

 • Pokud jsme léčeni pomocí inzulinové pumpy, pamatujme, že pumpu lze bez rozkolísání hladin cukrovky odpojit na 2-3 hodiny.
 • Inzulinovou pumpu není vhodné vystavovat přímému slunečnímu záření.
 • Před přímým slunečním zářením chráníme i kanyly a hadičky naplněné inzulinem.
 • V letním období je možné přejít na intenzifikovaný inzulinový režim aplikovaný pery, kterými je obvykle každý diabetik na inzulinové pumpě vybaven.

A k tomu speciální 4 doporučení pro dovolenou v zahraničí

 1. Dobré zdravotní pojištění

 • Je vhodné z velké nabídky pečlivě vybrat, podrobně se informovat, co přesně pojištění zaručuje.
 • Inzulinové pumpy pojišťuje např. Kooperativa.
 • Nevybíráme pouze podle nízké ceny.

 2. Dostatečná zásoba léků, inzulinu a odpovídající aplikační technika

 • Na kartičku s užívanými léky je vhodné připsat i jejich generické názvy, tj. názvy účinných látek. V zahraničí mohou mít stejné účinné látky jiné obchodní názvy než v České republice. Pokud by se přes veškerou opatrnost stalo, že Vám lék dojde, budete se orientovat podle názvů účinných látek.
 • Je nutné znát také typ a koncentraci inzulinu, který používáte. V zahraničí se můžete setkat vedle koncentrace u nás obvyklé U-100 i s koncentrací U-40 nebo U-300. Ke každé koncentraci inzulinu musí být k dispozici odpovídající aplikační technika, nelze ji zaměňovat.
 • Pokud cestujete letadlem, inzulin, léky, glukometr, testační proužky je nutné vložit do příručního zavazadla. Nikdy je nepřepravujte v nákladním prostoru letadla, aby nebyly vystaveny mrazu.
 • Diabetikům léčeným inzulinem ušetří řadu nepříjemností při odbavení na hranicích nebo při cestě letadlem potvrzení o nutnosti používat stříkačky, jehly, lahvičky či cartridge s inzulínem k léčbě cukrovky. Potvrzení by mělo být psáno anglicky, případně i v několika dalších světových jazycích.
 • Nezapomeňte, že inzulin se v teple a na slunci vstřebává rychleji. Proto je účelné zkrátit interval mezi aplikací inzulinu a jídlem.

3. Pozor na nezvyklé pokrmy, místní speciality, zejména pokud není možné zjistit jejich složení

 • I na dovolené je třeba dodržovat zásady diabetické diety. Takže pokud si nejste zcela jisti složením pokrmu, nekupujte ho a zejména nejezte ho!
 • Pijte pouze balenou pitnou vodu a používejte ji i k čištění zubů, hlavně v případě, že místo vašeho pobytu je exotické.

4. Dostatečný příjem tekutin

 • Podle teploty prostředí je nutné upravit příjem tekutin.
 • Je vhodné vypít 2,5-3 litry denně v horkém prostředí samozřejmě více.

  MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

 

Posted in Diabetes v otázkách a odpovědích, Život s diabetem.